SVM

svm-banner

Zveme Tě na první sejítí vedoucích mládeží, které proběhne po konferenci UNIT 2018

Ahoj, blíží se nám konference UNIT a rádi bychom letos připravili něco nového pro vedoucí mládeží a jejich pomocníky. Dostali jsme na srdce, sblížit vedoucí mládeží napříč sbory v Plzni a okolí a začít dělat pravidelná setkání, abychom si mohli být vzájemnou podporou, mluvili o věcech, se kterými se ve všech mládežích stejně potýkáme, společně se modlili a třeba i začali plánovat nějaké další společné akce. Rádi bychom první setkání uskutečnili v neděli 11. 3. 2018 od 12:00 formou společného oběda, na který vás zveme. Jedná se o UNITovou neděli a víme, že mnozí z vás budou na UNITu a tak to bude o to snažší se sejít. Celé setkání bude trvat zhruba hodinu a půl, rádi bychom, zde měli čas se navzájem představit, každý říct něco málo o sobě, proč mládež děláme apod., také bychom s vámi rádi sdíleli vize UNITu, akce, které pořádáme i během roku, mluvili o tom, co my očekáváme od těchto setkání a zároveň bychom rádi slyšeli, co by vám pomohlo a co byste rádi vy na těchto setkáních měli za program.

Pokud se chceš zúčastnit, nebo i pokud třeba teď nemůžeš, ale do budoucna se chceš zapojit, zaregistruj se prosím zde: https://goo.gl/forms/QvkemR1WV1DWUYre2

V případě dotazů mě neváhej kontaktovat

Za UNIT Filip Jaroš

VÍCE INFORMACÍ


Pořadatelé: UNIT


Komentáře jsou vypnuty.