Vítejte na našich stránkách

"Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky." Izajáš 43:19

Jak zažehnout nanovo život, do kterého nás Bůh povolal? Kde vzít sílu, kterou jsme ztratili za uplynulý rok? Jak nastartovat radost a motivaci? Nejen o tom na konferenci UNIT 2021 - NANOVO! Těšit se můžeš na kázání, semináře, chvály, workshopy, hru, čas modliteb, nová přátelství a spoustu dalšího!

 • Naše aktivity

 • Konference UNIT
   
  Konference UNIT
  Každý rok na jaře pořádáme ekumenickou konferenci pro mládež. Přijíždí mládežníci z různých církví a různých koutů naší republiky. Na programu nechybí kázání, semináře, chvály, koncerty ani hry. Máme radost z jednoty, kterou skrze Ducha svatého můžeme pociťovat.
  Dětská minikonference
   
  Dětská minikonference
  Zároveň s konferencí pro mládež probíhá program i pro děti. Mohou si užít spoustu zábavy a poznat příběhy z Bible, zatímco rodiče mají prostor načerpat na konferenci.
  Výjezdy
   
  Výjezdy
  V průběhu roku společně strávíme několik tematických víkendů na horách, ve stanu nebo třeba pod širákem. Zažíváme biblické příběhy na vlastní kůži, zpíváme chvály, hrajeme hry a užíváme si společný čas.
  SVM
   
  SVM
  Semináře pro vedoucí mládeží jsou místem, kde můžeme poznat své kolegy z jiných církví i měst. Chceme se vzájemně inspirovat o podpořit ve službě mladým lidem.
  Ranní modlitebky
   
  Ranní modlitebky
  Každé úterý a pátek v 6:30 se scházíme v prostorách CB Plzeň k modlitbám nejen za plzeňské mládeže. Sdílíme se i o svých osobních zápasech, které pak společně přinášíme Bohu. Věříme, že Bůh věci mění skrze modlitbu a raduje se, když k němu přicházíme
  Uniťáček
   
  Uniťáček
  Každý čtvrtek provozujeme v prostorách CB Plzeň mateřské centrum, kde se mohou plzeňské maminky sdílet o radostech a starostech rodičovství. Na programu je zpívání, vyrábění, říkanky a zamyšlení na zajímavá témata týkající se například manželství nebo výchovy dětí.

  Proč jet na konferenci UNIT?

  Pro ty z vás, kteří slyšíte o konferenci Unit poprvé, ji trochu přiblížím. Je to konference pořádaná mladými lidmi z různých křesťanských církví pro mladé lidi z různých křesťanských církví. Cílem této konference je poukázat na to, co nás spojuje. Tím spojením je krev Ježíše Krista a jednota Ducha svatého. Díky těmto poutům chceme povzbuzovat mladé křesťany k živému vztahu s Bohem.

  Spolek UNIT

  Spolek Unit je založen mladými lidmi, které spojuje víra v Ježíše Krista jako Božího Syna. Naším záměrem je vytvářet a rozvíjet podmínky pro sbližování křesťanů z různých církví, přispívat k ekumenickým snahám v České republice, zejména v rámci Plzeňského kraje. Přispíváme ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházíme jejich sociálnímu vyloučení a napomáháme k jeho odstraňování. Zajišťujeme a vytváříme vzdělávací a volnočasové programy, organizujeme kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru.
  Beží na Nirvana & WordPress.