Historie

V září 2005 vyvstal nápad, udělat akci pro křesťany ze všech denominací v Plzni. Z původního nápadu se časem stával konkrétnější Boží obraz, který nabyl reálných rozměrů a barev o rok později, kdy se konal historicky první UNIT. Konference určená mladým lidem ze všech církví měla téma Spolu v Božím domě. Hlavním cílem bylo (a stále je) navázat vzájemné přátelství mezi mladými křesťany, bourat předsudky a bariéry, zažívat jednotu a Boží lásku. Také proto byl jako název celé akce zvolený právě UNIT. Jedinečný a neopakovatelný první ročník provázel misionář Dennis Bavister.

Druhý ročník nesoucí motto Ježíš kamenem úhelným trval už dva dny, kromě kázání, která měli plzeňský biskup František Radkovský, Karel Řežábek a Kateřina Lachmanová, se program skládal například z koncertu, scének, her nebo volnočasových aktivit.

Třetí ročník se nesl v duchu slova Uslyšíte-li dnes  Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.  Jako hosté vystoupili Tom Edwards, Karel Řežábek, Roger Harsh a také John de Jong.  Nechyběly ani izrealeské tance, hry nebo workshopy a semináře.

UNIT 2009 s tématem Dal´s mi poznat cesty života opět změnil svoji tvář. Tentokráte bylo pro účastníky připraveno více seminářů a workshopů (např. hudební, taneční, divadelní, výtvarný apod.), kázání se zhostili Jiří Zdráhal a manželé Foye,  večer byl věnovaný chvalám a modlitbám, nechyběla ani nedělní ekumenická bohoslužba.

V roce 2010, kdy bylo hlavním mottem konference Neboj se, věř, jsme se ocitli v nových prostorách ECM Maranathy. Páteční večer začal zcela netradičně, příjemným koncertem kapely Model Bazaar. Sobotní program doslova praskal ve švech, byly připravené chvály,  modlitby, ale také různé workshopy a semináře (například fotografický, výroba šperků,  divadelní improvizace, žonglování aj.). Biblického vyučování se  zhostili Pavel Petrašovský a Zdeněk Šplíchal. Sobotní závěr dne byl věnovaný večeru chval,  neděli pak uzavírala ekumenická bohoslužba v režii Jana Talána.

Tématem konference v roce 2011 bylo Vykroč ze stínu.  Páteční večer odstartoval jazzovým koncertem a pokračoval venkovní noční hrou. Sobota byla naplněná kázáními, a to v podání Dona Schwarze a Libora Bučka,  chválami, workshopy i semináři (nově byly zařazené například: film s diskuzí, seminář pro ženy, seminář pro muže nebo animační workshop). Nechyběly ani společné modlitby, večer chval a nedělní ekumenická bohoslužba, které se ujal Filip Jandovský.

Tématem konference v roce 2012 bylo zaměření na čistotu a posvěcení. Kromě hlavních kázání, na nichž sloužili Jiří Černý, Mons. František Radkovský, Jerry Lillard a Petr Petrášek, bylo téma probírané také na seminářích. Účastníci tak slyšeli vyučovaní například o sexualitě, vztazích, Boží lásce nebo moci. Objevit svoje talenty, schopnosti, případně si jen tak odpočinout mohli všichni na workshopech, a to třeba na tanečním, výrobě šperků nebo divadelní improvizaci. Nedílnou součástí programu byly chvály, modlitby, svědectví, nově také možnost zpovědi. Díky Bohu za každé dobré dílo, které na letošním UNITu započal. Kéž jej dovede i do konce.

Konference UNIT 2013 se uskutečnila ve dnech 15. až 17. 3., téma znělo Drž se! a vybízelo mladé lidi ke každodennímu vztahu s Bohem. Navazovalo zároveň na loňské téma Čistota a posvěcení. Ústředním veršem bylo slovo ze Zjevení 3:11 Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Bohatý program začal  p. Roman Dvořák svým slovem o tom „co má v životě cenu“ program doplnil výrazový tanec skupiny paprsek a chvály v podání upravené skupiny Brand new. V sobotu opět pokračoval program slovem p. Tomáš Holub, který mluvil o „Božím slově“ a Jerry Lillard kázal o „Chvále a uctívání. Během dne pak byli volitelné semináře a workshopy. Například Vytrvalost (Jerry Lillard), Moc uctívání v našich životech (Ullrike Lillard) Mesiánský judaismus (Jaroslav Kupka), sebepřijetí (Andrea Matoušková) a další.  Sobotní program uzavřel večer chval. Nedělní kázání Karla Řežábka bylo na téma „Držet se naděje“  a pokračovalo slovem Davida Louly, kde hlavní moto znělo:  „Z objetí k oběti“.

Konference UNIT 2015 na téma Neztrácej čas se uskutečnila 8.-10. 5. 2015. V rámci tématu byli různé přednášky, např. Poznávání Boží vůle, trpělivost apod. Sešli jsme se jako úžasná parta lidí. V každé
chvále, přednášce nebo pomoci v kuchyni, při výzdobách a tak podobně, bylo cítit, že On tam je
s námi. Byli jsme jako rodina a On byl uprostřed nás.

UNIT 2016 Na cestě k vítězství byl již 10. ročník ekumenické křesťanské konference pro mladé.
Ve dnech 11. – 13.3. jsme mohli být součástí velkého Božího díla, vzájemné jednoty mezi křesťany,
součástí nového začátku na cestě za Bohem, na cestě k vítězství. Společně jsme zažívali, že život s Bohem je nádherný, ale zároveň je to boj o život. Nejde vyhrát bez boje.
Díky skvělým řečníkům, jako byl např. Elva Frouz, Alois Boháček, Petr Petrášek a další, seminářům a celkově díky všem, co přišli nebo nás podporovali skrze modlitby, jsme mohli společně zažít nečekanou milost, mohli jsme „laskavě věnovat pozornost“ našemu Pánu, který nás spojuje v jedno.
Bůh byl mezi námi a každého se svým jedinečným způsobem dotýkal. Už 10. rok oslavujeme Boha tímto dílem a on se nám za to náležitě odměňuje. Kázání bylo např. na téma Boží milost, Jak žít vítězný život nebo Hřích a pokušení.
UNIT byl místem rodinné atmosféry, byl plný usměvavých tváří, smíchu a zároveň vážnosti
a úcty k druhým a Bohu.

Komentáře jsou vypnuty.