Spolek UNIT

Spolek Unit je sdružení založené mladými lidmi, které spojuje víra v Ježíše Krista jako Božího Syna.

1. Vytvářet a rozvíjet podmínky pro sbližování křesťanů z různých církví, přispívat k ekumenickým snahám v České republice, zejména v rámci Plzeňského kraje.

2. Přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

3. Zajišťovat a vytvářet vzdělávací a volnočasové programy, organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru. Vytvářet další program podle potřeb cílových skupin.

 

Komentáře jsou vypnuty.