Kroužky Uniťáci

Kroužky začnou od dubna 2017 a budou probíhat ve středu odpoledne. Jsou určené pro děti od 2 do 10 let.

Místo konání: Sbor Církve Bratrské, Doudlevecká 31, Plzeň.

Flétny (začátečníci): V tomto kroužku se děti naučí základy hry na zobcovou flétnu. S tím také souvisí i správné držení těla a dýchání. Postupně se naučí noty a osvojí si i základy hudební nauky. Postupně se naučí hrát jednoduché písničky sólově nebo za doprovodu klavíru.

Flétny(pokročilí): Zde děti budou hrát lidové nebo umělé písně vícehlasně nebo sólově za doprovodu klavíru nebo playbacku. Každé dítě má možnost přinést písně, které se mu líbí  a spolu se je naučíme.

Sbor: V tomto kroužku se u dětí bude rozvíjet jejich vokálně – instrumentální dovednost. Jsou pro ně připravené písničky, které se budou učit zpívat ve vícehlasu, tudíž se u nich bude rozvíjet i intonační složka. Naučí se pracovat s hlasem a u zpěvu správně používat dech a bránici. Některé písně si budou děti doprovázet na Orffovy nástroje, či na jiné nástroje dle jejich možností.

Vyrábění: Děti se naučí pracovat s různými výtvarnými materiály. Součástí je tematické vyrábění s příběhem anebo vytvářené sezonních dekorací. Díky za tak rozvíjí svou fantazii, rozvíjí jemnou motoriku a pracuje s vlastním výtvraným vyjádřením, které u předškolních dětí podporuje nácvik grafomotorických vlastností.

Kroužky jsou každou středu

Flétničky začátečníci: 15:00 – 15:45

Sboreček: 16:00 – 16:45

Flétničky pokročilí: 17:00 – 17:45

Vyrábění 17:00 – 17:45

Komentáře jsou vypnuty.