Finanční

Děkujeme za váš zájem podpořit aktivity občanského sdružení UNIT, díky vaší podpoře se můžou tyto akce uskutečňovat. Můžete podpořit konkrétní projekty.

Číslo účtu: 226122932/0300

Ekumenická konference mládeže UNIT

Variabilní symbol: 20130315

Festival židovské kultury

Variabilní symbol: 201299

Koncerty

Variabilní symbol: 20120613

Poradenská činnost

Variabilní symbol: 7

Na vaše dary vystavujeme potvrzení o daru.

Komentáře jsou vypnuty.