Semináře

Duše nanovo
aneb jak posílit své duševní zdraví v době post-covidové

Jako společnost jsme právě prošli krizí. Přestože mnozí z nás jsme v tomto období našli mechanismy, které jsme dokázali ocenit, byla to změna, která zasáhla nás všechny. V současné době se opatření rozvolnily, ale i změna k lepšímu je stále změnou, která může být pro naší psychiku zátěžovou situací. Dokonce se teď můžeme potýkat až s prvky post-traumatické stresové reakce a to jak v duševní, tak duchovní oblasti. V tomto workshopu se dozvíte, jak posílit vlastní psychiku, co můžete udělat pro svojí každodenní psychohygienu a jak do toho všeho zakomponovat víru a Boží slovo. 

Řečník Vendy Loo

Hořet nanovo
Ježíš nepřišel nalomené dolomit a doutnající típnout. Naopak. Načerpejte od Toho, který dává novou sílu unaveným a nový oheň vyhořelým. Jakub to zažil na vlastní kůži. Psal se rok 2018. Jakubův život i jeho služba vypadaly navenek skvěle. Přitom prožíval svůj nejhorší burn-out. Několik měsíců uvažoval o sebevraždě, ale pak…

Řečník: Jakub Limr
Rozjeď se nanovo
Chci se s vámi kouknout na věci, které nám po karanténě chybí, na naši motivaci. Kým vlastně jsme, jak nás vidí Bůh a co skrze nás může udělat? Co pro nás má a jak do toho vkročil? 

Řečník: Chenza Šeda
S Bohem nanovo
aneb duchovní boj

Někdy jsme vtaženi do boje bez našeho “souhlasu“. Jindy ani útěk nás nezachrání. Také bojiště nebývá přehledné a strategie se neustále mění. Narodili jsme se do boje, ale náš domov je v pokoji. Aneb jsme na cestě a krajina se mění, …pokud nestojíme…

Řečník: Šebestián Smrčina

Workshopy

Sebeobrana
I letos se můžete těšit na oblíbený workshop sebeobrany, vhodný pro holky i kluky. Sebou si vemte sportovní oblečení.
Lektor: Tomáš Zbořil
Dramatický
Jsi drama queen? Přijď se vyřádit na dramatický workshop! 
Lektor: Barča Aliza Klečková

Květinový
Přijďte si odpočinout u vyrábění závěsného květináčku. Můžete si zasadit vlastní květinku a odnést si tak z UNITu nejen skvělý zážitek, ale i něco, co poroste.
Lektor: Nevi Petrovičová 

Komentáře jsou vypnuty.