SeminářeBOŽÍ INFLUENCER NA ŠKOLE
Být Božím odrazem v každé oblasti života jistě znamená být jím i ve škole a v práci. Co ale dělat? Proč se nestydět? Na seminářo-workshop je zván každý, koho zajímá, co to znamená být Božím influencerem na své škole. Hnutí Nové generace vytváří křesťanské skupinky na školách, které chtějí učinit školu lepším místem skrze různorodé akce a modlitbu, pozitivně změnit její atmosféru a srozumitelně předat svou víru v Ježíše Krista.

Řečník:
DANIEL KUNÁŠEK


STARÁ VS. NOVÁ SMLOUVA
Co si jako křesťané můžeme vzít ze Staré smlouvy? Je vůbec pro nás? Nebo dokonce – jedná se o stejného Boha ve Staré i Nové smlouvě? Či jaké rozdíly tu vlastně jsou? V semináři se vydáme na hlubší vody v pochopení Bible jako takové, přičemž se pokusím zodpovědět i tyto otázky.. Také si řekneme více o jejím složení, pozadí a hlavně významu pro dnešního křesťana.


Řečník:
DANIEL KUNÁŠEK 


CHCEŠ BÝT SVĚTLEM TAM KDE JSI?
K tomu, abychom nesli evangelium, nemusíme nutně na misii do Afriky. Jsme skutečným světlem a solí lidem kolem nás právě tam, kde žijeme a působíme? Protože tam to vše začíná. Jakým způsobem můžeme nést světlo a přinášet dobrou zvěst lidem?  Podělím se s vámi o mé osobní svědectví a o tom, jak se odráží Boží láska v mém každodenním životě.


Řečník:
JANKA BRETSCHNEIDEROVÁ 

HANDLETTERING
Proč právě handlettering?
Protože je to úžasná forma kreativity, která je neskutečně a nekonečně využitelná a to i v každodenním životě.
Je to forma určitého ‚umění‘, která jednoduše nezná žádné meze a je úžasná v tom, jak rychle se člověk někam vypracuje.
Na workshopu nebudeme používat žádná brka ani speciální štětce.
Naučíme se pracovat s tím, co všichni máme v penále. Naučíme se používat své vlastní písmo.
Jestli se chceš naučit pracovat se svým rukopisem a znát jeho varianty a nekonečně možnosti, tak doraž.
Lektor:
RÁCHEL TROJANOVÁ

JAK SE VIDÍM V ZRCADLE
Zrcadlo může být dobrý pomocník. Můžeme vidět, jaký jsme každý originál a zcela ojedinělé Jeho stvoření. Ale zlý pán…. Volba, jak ho budeme používat, je na každém z nás.
Řečník:
GÁBINA RYBÁŘOVÁ  

TANEC
Na taneční workshop jsou zváni uplní začátečníci i vytancovaní jedinci. Společně se naučíme krátkou variaci scénického tance. S tou pak dál budeme pracovat v kreativních aktivitách. Vyzkoušíme si také improvizaci a chválu tancem.
Lektor:
EVELÍ MARKOVÁ

Komentáře jsou vypnuty.