Semináře

BOŽÍ INFLUENCER NA ŠKOLE

Být Božím odrazem v každé oblasti života jistě znamená být jím i ve škole a v práci. Co ale dělat? Proč se nestydět? Na seminářo-workshop je zván každý, koho zajímá, co to znamená být Božím influencerem na své škole. Hnutí Nové generace vytváří křesťanské skupinky na školách, které chtějí učinit školu lepším místem skrze různorodé akce a modlitbu, pozitivně změnit její atmosféru a srozumitelně předat svou víru v Ježíše Krista.

Řečník:
DANIEL KUNÁŠEK

STARÁ VS. NOVÁ SMLOUVA

Co si jako křesťané můžeme vzít ze Staré smlouvy? Je vůbec pro nás? Nebo dokonce – jedná se o stejného Boha ve Staré i Nové smlouvě? Či jaké rozdíly tu vlastně jsou? V semináři se vydáme na hlubší vody v pochopení Bible jako takové, přičemž se pokusím zodpovědět i tyto otázky.. Také si řekneme více o jejím složení, pozadí a hlavně významu pro dnešního křesťana.

Řečník:
DANIEL KUNÁŠEK 

CHCEŠ BÝT SVĚTLEM TAM KDE JSI?

K tomu, abychom nesli evangelium, nemusíme nutně na misii do Afriky. Jsme skutečným světlem a solí lidem kolem nás právě tam, kde žijeme a působíme? Protože tam to vše začíná. Jakým způsobem můžeme nést světlo a přinášet dobrou zvěst lidem?  Podělím se s vámi o mé osobní svědectví a o tom, jak se odráží Boží láska v mém každodenním životě.

Řečník:
JANKA BRETSCHNEIDEROVÁ 

Komentáře jsou vypnuty.