Řečníci

JANKA BRETSCHNEIDEROVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?

V současné době Bohu sloužím hlavně tancem – ať už v naší taneční skupině LD4J, ve škole Spirit Dance či na křesťanských akcích jako je UNITED nebo v práci s mladými lidmi vůbec. Patřím do katolické komunity Koinonia Jana Křtitele v Plzni-Liticích.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?

Obraz Boha vidím především v lidech, v jejich skutečném já, v té bezprostřednosti, kterou nám Bůh dal. Bez jakýchkoliv dalších masek a tváří. Protože každý ve své podstatě touží jen po jednom: být milován a milovat. Boží obraz vnímám taky v konkrétních gestech lásky – třeba i v maličkostech, pozornosti lidí kolem, jejich srdečnosti, to mě vždy pohladí a povzbudí. Jsem v tomhle takový „cíťa“, jestli rozumíte, co tím myslím. 

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?

Když jsem tuto otázku položila svému kamarádovi, dostala jsem tuto odpověď: „Radši ubereš ze svýho, abys mohla dát těm, které miluješ.“ Já sama si myslím, že je to hlavně Boží láska, kterou se nechávám naplňovat, a díky tomu miluji a přijímám lidi takové, jací jsou. Je to Boží radost a v ní se odráží moje spontánnost a nadšení!  Skrze naději v Boha jsem silnější a odvážnější. A v poslední době to je určitě důvěra – skutečná důvěra v Ježíše Krista. Přeji si mít stejnou důvěru, jakou měl až do posledního okamžiku Ježíš ve svém Otci.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?

Tak to určitě ve všem!  Ale pokud mám zmínit jednu věc, tak myslím, že potřebuju víc trpělivosti s Božím plánem. Až poznáte můj životní příběh, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já to tak v poslední době opravdu vnímám. A abych nezapomněla – můj švagr mi poradil: „Napiš tam, že ti chybí svatost.“ V tom mu musím dát za pravdu! Takže ještě ta svatost. 

Seminář:
CHCEŠ BÝT SVĚTLEM TAM, KDE JSI?

DANIEL KUNÁŠEK

Jaká je Tvá současná služba a církev?

Současně pracuji jako vedoucí projektu Nová generace, který se zaměřuje na misijní skupinky studentů na školách. Mé členství je v KS Kutná Hora.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?

Osobně nejvíc vidím obraz Boha na zemi v Kristu Ježíši. Dále pak v člověku, zejména v následování Krista. Lehkou odpovědí by mohlo být: ve stvoření.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?

Boží vlastnost na mně? Nedokážu asi odpovědět tak, abych byl sám spokojen s odpovědí. Ale řekl bych možná touha po životě.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?

Ve všem. Bůh je daleko obsáhlejší, než bych já mohl kdy obsáhnout.

Semináře:
BOŽÍ INFLUENCER NA ŠKOLE
STARÁ VS. NOVÁ SMLOUVA

VAŠEK VONDRÁŠEK

Jaká je Tvá současná služba a církev?

Jsem kazatelem sboru Praha Smíchov a vedoucím oddělení mládeže v naší adventistické církvi. To jako offiko – jinak osobně si myslím, že jsem nejužitečnější v církvi svým snad poctivým hledáním odpovědí na těžké otázky života, kde přiznávám své omyly, nejistoty, tápání – a snažím se nebýt srab a neutíkat z toho napětí, kdy není všechno „přece dávno jasné…“

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi? Určitě v nás křesťanech, když se máme navzájem rádi a přejeme si jen to nejlepší… V každém projevu laskavosti, dobroty, nezištnosti, který se tady pod sluncem stane…

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?

Myslím si – tedy přál bych si (a asi na féra by to mohli nejlépe říci ti, kteří mě nejlépe znají), aby to byl Boží laskavý smysl pro humor… Protože jsem přesvědčený o tom, že křesťanství bez humoru je jako kebab bez cibule 

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?

No to by toho bylo…, kolik na to mám normostran textu? Ale vážně… myslím, že hlavně v přirozené laskavosti k lidem kolem mě… V čistotě pohnutek pro to, co dělám v církvi i mimo ní, a čemuž někdy lidé okolo tleskají… V čistotě srdce, které v sobě nosí každý chlap…

Komentáře jsou vypnuty.