Řečníci

KATEŘINA LACHMANOVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?
Církev řkc, služba v týmu tábora pro mladé JUMP a v Charismatické obnově (např. sestavuji program konferencí v Brně) a podpora některých neziskovek. Placená práce ve dvou křesťanských nakladatelstvích a v dramaturgii pár pořadů TV Noe.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
V lidech opravdu proměněných evangeliem: jsou nádherní, pár jsem jich už viděla.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Ráda bych, aby to bylo milosrdenství, ale zatím spíš asi jen soucit s lidskou nouzí, případně tvůrčí elán a smysl pro humor.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Boží obraz ve mně pořád mlží moje pýcha, která se projevuje přílišnou kritičností, netrpělivostí s nedokonalostí druhých i mou vlastní; ale také bych ráda měla v srdci daleko víc Boží lásky, odvahy, pokoje a radostnosti, zkrátka ovoce Ducha… (Ovšem bylo by zajímavé přesně vědět, v čem by mně chtěl hlavně proměnit Ježíš, na čem pracuje On – musím se ho na to zeptat.) 

Kázání:
PROMĚŇOVÁNI K JEHO OBRAZU
Seminář:
KARIKATURY BOHA, JAK SE VYROVNAT S VLASTNÍM SELHÁNÍM 
MAREK MACÁK

Jaká je Tvá současná služba a církev?
V současnosti jsem členem Bratrské jednoty baptistů, moje služba se ale rozprostírá napříč církvemi. Učím na Evangelikálním teologickém semináři, vedu Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie, kde se věnujeme vzdělávání věřících psychologů, a vyučuji zejména na témata související se sexualitou, svobodným životem a přátelstvím. 

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Nejjasnějším obrazem Boha jsou pro mě přátelství, která jsou pro mě vyjádřením blízkosti a jakési obdivuhodné jednoty uprostřed různosti i prostorem pro jadrnou pravdu v lásce a lásku v pravdě.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
No pokora to žel asi nebude. Vševědoucnost žel taky ne. Myslím, že určitá láska, která jde k lidem do široka. Boží přátelství. To je moje životní téma. Ale jsou lidi, kteří by mi řekli, že si i v tomto moc namlouvám… 

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
První, co mě napadne, je spolehlivost. A pak většina vlastností, které si představím jako součást Božího obrazu. To by byl dlouhý seznam…

Kázání: 
ODKRYJ SVOU TVÁŘ
Semináře:
VÝZVA PORNOGRAFIE, HOMOSEXUALITA A MY
VÍTEK VURST

Jaká je Vaše současná služba a církev?

Jsem kazatel, momentálně působím v roli předsedy Českého sdružení Církve adventistů. Jsem vděčný, že se mohu jako člen poradního týmu podílet na festivalu UNITED.

V čem vidíte nejvíc obraz Boha tady na zemi?
V lidech, ve vztazích, ve schopnosti odpouštět, ve schopnosti mít rád.

Jaká Boží vlastnost se na Vás nejvíc odráží?
Přiznám se, že ani nevím. Možná je to radost. Radost z úspěchů druhých, radost z maličkostí. Nebo touha po fungujících vztazích. 

V čem ještě potřebujete proměnit k Božímu obrazu?
Přál bych si, aby mi Bůh ještě dal moudrost, vytrvalost a bezpodmínečnou lásku.

Kázání:
SVĚTLO, KTERÉ ZÁŘÍ

PAVEL HRADSKÝ

Jaká je Vaše současná služba a církev?

V současnosti působím jako farář Evangelické církve metodistické v plzeňském sboru Maranatha.

V čem vidíte nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Protože se ptáte po Božím obrazu, nemohu říci nic jiného, než to, že jej nejvíce vidím v lidech. Jinak mi na Hospodina ukazuje také příroda.

Jaká Boží vlastnost se na Vás nejvíc odráží?
To je těžká a odvážná otázka a ještě těžší je odpověď. Bůh vše vytvořil a to dokonale. Ze svého díla měl radost. Mě také těší, když se mi podaří něco vytvořit. Třeba opravit dům, vypěstovat rajčata na zahradě, nebo promluvit oslovující kázání. Nic z toho ale nebývá dokonalé. Může to ale být jakýsi chatrný odraz. Už pro tu radost.

V čem ještě potřebujete proměnit k Božímu obrazu?
Ve všem ostatním. Samozřejmě když pominu to, že už jsem byl stvořen k obrazu Božímu a v Kristu jím jsem. Jen připomenu, že ve starověku měli jiná zrcadla, než známe my. Býval to kus nablýskaného plechu a obraz nebyl proto zcela jasný.

Kázání:
JEHO ODRAZEM
Seminář:

JSI POVOLÁN

DANIEL KUNÁŠEK

Jaká je Tvá současná služba a církev?

Současně pracuji jako vedoucí projektu Nová generace, který se zaměřuje na misijní skupinky studentů na školách. Mé členství je v KS Kutná Hora.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Osobně nejvíc vidím obraz Boha na zemi v Kristu Ježíši. Dále pak v člověku, zejména v následování Krista. Lehkou odpovědí by mohlo být: ve stvoření.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Boží vlastnost na mně? Nedokážu asi odpovědět tak, abych byl sám spokojen s odpovědí. Ale řekl bych možná touha po životě.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Ve všem. Bůh je daleko obsáhlejší, než bych já mohl kdy obsáhnout.

Seminář:
STARÁ VS. NOVÁ SMLOUVA


MAREK HUTR

Jaká je Tvá současná služba a církev?
Církev Bratrská – vedu mládež, sloužím ve chvalách a jsem starší sboru

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
V lidech okolo sebe

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Smysl pro humor

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Ve smyslu pro humor

Seminář: IDENTITA KŘESŤANA
JAN KLAIL

Jaká je Vaše současná služba a církev?
Jsem konvertitou, pokřtěn jsem byl v r. 1992 v katolické církve, mému křtu však předcházelo obrácení, které se dělo hodně v tichu přírody, nicméně časem k němu přistoupila svědectví křesťanů různých církví, i proto jsem tak nějak od své křesťanské kolébky ekumenicky laděný. Skoro 20 let jsme s manželkou animátory manželského společenství (modlitební skupiny manželů mající za cíl vyjma podpory duchovního života i podporu v růstu manž. spirituality a vůbec sdílení života, jež je žit v rodinách), doprovázíme též při příprávách na svatby snoubence, sloužili jsme i přímluvnou modlitbou řadu let na katolické charizmatické konferenci a nyní necelý rok jsem trvalým jáhnem – tedy nejnižším svěceným duchovním v katolické církvi. Své jáhenství žiji „vedle“ svého civilního zaměstnání (jsem advokátem), představuje službu slova (káži při bohoslužbách), službu při liturgii, ale i službu potřebným (diakonii) – tak jsem se např. modlil v nedávné době nad drogově závislým bližním, který si byl vědom toho, že je na konci svých sil. Své jáhenství hodně chápu jako stání na hraně mezi světem církve a světem profánním s touhou, abych se mohl stávat mostem pro ty, co stojí mimo církev, pro to, aby jí aspoň trochu mohli více porozumět, když ne přímo se k ní přiblížit.

V čem vidíte nejvíc obraz Boha tady na zemi?
To je krásná otázka, odpověď však – myslím za těch téměr 30 let – bych postupně měnil a neznamenalo by to přitom, že to dříve uvedené je špatně…
Jistě mě hodně znovu a znovu oslovuje vnímání Boží ruky za celým Jeho Stvořením – nádhery přírody, jak věci fungují apod.
Samozřejmě zvláštní Boží obraz je zřetelný v každém člověkum zvlášť zřetelně jej vnímám ale v potřebných – hladových, žíznivých, trpících…
Je krásné též zažívat jeho obraz v pestrosti – různosti jeho společenství.

Jaká Boží vlastnost se na Vás nejvíc odráží?
Nu, nevím, jestli by odpověď na tuto otázku neměli spíše dávat jiní, co mě znají…, ale mírnost v úsudku, pokora, jež mě odzbrojuje v souzení, touha spojovat lidi a být mostem smíření – předpokládám – zrcadlí něco z Božího charakteru…, který mě inspiruje a toužím se jím inspirovat.

V čem ještě potřebujete proměnit k Božímu obrazu?
Toužím se učit být tichého a pokorného srdce…, toužím se učit více mlčet a s Pánem souznívat srdce na srdce…

Seminář:
MODLITBA
JANKA BRETSCHNEIDEROVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?
V současné době Bohu sloužím hlavně tancem – ať už v naší taneční skupině LD4J, ve škole Spirit Dance či na křesťanských akcích jako je UNITED nebo v práci s mladými lidmi vůbec. Patřím do katolické komunity Koinonia Jana Křtitele v Plzni-Liticích.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Obraz Boha vidím především v lidech, v jejich skutečném já, v té bezprostřednosti, kterou nám Bůh dal. Bez jakýchkoliv dalších masek a tváří. Protože každý ve své podstatě touží jen po jednom: být milován a milovat. Boží obraz vnímám taky v konkrétních gestech lásky – třeba i v maličkostech, pozornosti lidí kolem, jejich srdečnosti, to mě vždy pohladí a povzbudí. Jsem v tomhle takový „cíťa“, jestli rozumíte, co tím myslím. 

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Když jsem tuto otázku položila svému kamarádovi, dostala jsem tuto odpověď: „Radši ubereš ze svýho, abys mohla dát těm, které miluješ.“ Já sama si myslím, že je to hlavně Boží láska, kterou se nechávám naplňovat, a díky tomu miluji a přijímám lidi takové, jací jsou. Je to Boží radost a v ní se odráží moje spontánnost a nadšení!  Skrze naději v Boha jsem silnější a odvážnější. A v poslední době to je určitě důvěra – skutečná důvěra v Ježíše Krista. Přeji si mít stejnou důvěru, jakou měl až do posledního okamžiku Ježíš ve svém Otci.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Tak to určitě ve všem!  Ale pokud mám zmínit jednu věc, tak myslím, že potřebuju víc trpělivosti s Božím plánem. Až poznáte můj životní příběh, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já to tak v poslední době opravdu vnímám. A abych nezapomněla – můj švagr mi poradil: „Napiš tam, že ti chybí svatost.“ V tom mu musím dát za pravdu! Takže ještě ta svatost. 

Seminář:
CHCEŠ BÝT SVĚTLEM TAM, KDE JSI?
EVELÍ MARKOVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?
Jsem členem Církve bratrské v Plzni, kde působím jako vedoucí mládeže. V CB se také podílím na tvorbě grafiky a propagace na soc. sítích. Mimo to jsem zapojená jako tanečnice a trenérka v křesťanské skupině Paprsek.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Příroda. V tom jak je krásná, složitá a rozmanitá.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Mini odraz Boží kreativity, empatie, radosti a klidu v sobě mám určitě.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
V hodně mooc věcech. Jako první mě ale napadá vytrvalost.

Workshop:
TANEC

RÁCHEL TROJANOVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?
Jsem členem Církve bratrské na Praze 13. Kde se podílím na vedení mládeže a učení v besídce.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Především v srdcích druhých křesťanů, která jsou plná touhy po Boží blízkosti. V jejich touze po spravedlnosti nebo správnosti, v jejich neutuchající lásce, přijímání druhých a otevřených srdcích pro všechny a vše. A také na obloze, ať už při východu či západu slunce, kdy se cele zbarví do ruda. A na okamžik zahalí Zemi do své krásy.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Boží vlastnost odražena na mně? To je dobrá otázka, těžká otázka… Ale asi radost, jestli musím něco říct. Radost, která nějak jen těžce opouští srdce, i přes hroutící se svět kolem. Radost, o které vím, že mě jí plní jen On sám ve své milosti.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Úplně ve všem! Ale především asi ve vytrvalosti, která právě nejvíce schází v procesu proměny k Božímu obrazu.

Workshop:
HANDLETTERING

Komentáře jsou vypnuty.