Řečníci

JANKA BRETSCHNEIDEROVÁ

Jaká je Tvá současná služba a církev?
V současné době Bohu sloužím hlavně tancem – ať už v naší taneční skupině LD4J, ve škole Spirit Dance či na křesťanských akcích jako je UNITED nebo v práci s mladými lidmi vůbec. Patřím do katolické komunity Koinonia Jana Křtitele v Plzni-Liticích.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Obraz Boha vidím především v lidech, v jejich skutečném já, v té bezprostřednosti, kterou nám Bůh dal. Bez jakýchkoliv dalších masek a tváří. Protože každý ve své podstatě touží jen po jednom: být milován a milovat. Boží obraz vnímám taky v konkrétních gestech lásky – třeba i v maličkostech, pozornosti lidí kolem, jejich srdečnosti, to mě vždy pohladí a povzbudí. Jsem v tomhle takový „cíťa“, jestli rozumíte, co tím myslím. 

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Když jsem tuto otázku položila svému kamarádovi, dostala jsem tuto odpověď: „Radši ubereš ze svýho, abys mohla dát těm, které miluješ.“ Já sama si myslím, že je to hlavně Boží láska, kterou se nechávám naplňovat, a díky tomu miluji a přijímám lidi takové, jací jsou. Je to Boží radost a v ní se odráží moje spontánnost a nadšení!  Skrze naději v Boha jsem silnější a odvážnější. A v poslední době to je určitě důvěra – skutečná důvěra v Ježíše Krista. Přeji si mít stejnou důvěru, jakou měl až do posledního okamžiku Ježíš ve svém Otci.


V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Tak to určitě ve všem!  Ale pokud mám zmínit jednu věc, tak myslím, že potřebuju víc trpělivosti s Božím plánem. Až poznáte můj životní příběh, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já to tak v poslední době opravdu vnímám. A abych nezapomněla – můj švagr mi poradil: „Napiš tam, že ti chybí svatost.“ V tom mu musím dát za pravdu! Takže ještě ta svatost. 

Seminář:
CHCEŠ BÝT SVĚTLEM TAM, KDE JSI?


DANIEL KUNÁŠEK


Jaká je Tvá současná služba a církev?
Současně pracuji jako vedoucí projektu Nová generace, který se zaměřuje na misijní skupinky studentů na školách. Mé členství je v KS Kutná Hora.

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Osobně nejvíc vidím obraz Boha na zemi v Kristu Ježíši. Dále pak v člověku, zejména v následování Krista. Lehkou odpovědí by mohlo být: ve stvoření.

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Boží vlastnost na mně? Nedokážu asi odpovědět tak, abych byl sám spokojen s odpovědí. Ale řekl bych možná touha po životě.

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Ve všem. Bůh je daleko obsáhlejší, než bych já mohl kdy obsáhnout.

Semináře:
BOŽÍ INFLUENCER NA ŠKOLE
STARÁ VS. NOVÁ SMLOUVA
VAŠEK VONDRÁŠEK

Jaká je Tvá současná služba a církev?
Jsem kazatelem sboru Praha Smíchov a vedoucím oddělení mládeže v naší adventistické církvi. To jako offiko – jinak osobně si myslím, že jsem nejužitečnější v církvi svým snad poctivým hledáním odpovědí na těžké otázky života, kde přiznávám své omyly, nejistoty, tápání – a snažím se nebýt srab a neutíkat z toho napětí, kdy není všechno „přece dávno jasné…“

V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi? Určitě v nás křesťanech, když se máme navzájem rádi a přejeme si jen to nejlepší… V každém projevu laskavosti, dobroty, nezištnosti, který se tady pod sluncem stane…

Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Myslím si – tedy přál bych si (a asi na féra by to mohli nejlépe říci ti, kteří mě nejlépe znají), aby to byl Boží laskavý smysl pro humor… Protože jsem přesvědčený o tom, že křesťanství bez humoru je jako kebab bez cibule 

V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
No to by toho bylo…, kolik na to mám normostran textu? Ale vážně… myslím, že hlavně v přirozené laskavosti k lidem kolem mě… V čistotě pohnutek pro to, co dělám v církvi i mimo ní, a čemuž někdy lidé okolo tleskají… V čistotě srdce, které v sobě nosí každý chlap…

Kázání:
SVĚTLO, KTERÉ ZÁŘÍ

PAVEL HRADSKÝ
Jaká je Vaše současná služba a církev?
V současnosti působím jako farář Evangelické církve metodistické v plzeňském sboru Maranatha.
V čem vidíte nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Protože se ptáte po Božím obrazu, nemohu říci nic jiného, než to, že jej nejvíce vidím v lidech. Jinak mi na Hospodina ukazuje také příroda.
Jaká Boží vlastnost se na Vás nejvíc odráží?
To je těžká a odvážná otázka a ještě těžší je odpověď. Bůh vše vytvořil a to dokonale. Ze svého díla měl radost. Mě také těší, když se mi podaří něco vytvořit. Třeba opravit dům, vypěstovat rajčata na zahradě, nebo promluvit oslovující kázání. Nic z toho ale nebývá dokonalé. Může to ale být jakýsi chatrný odraz. Už pro tu radost.
V čem ještě potřebujete proměnit k Božímu obrazu?
Ve všem ostatním. Samozřejmě když pominu to, že už jsem byl stvořen k obrazu Božímu a v Kristu jím jsem. Jen připomenu, že ve starověku měli jiná zrcadla, než známe my. Býval to kus nablýskaného plechu a obraz nebyl proto zcela jasný.
Seminář:
JSI POVOLANÝ 


GÁBINA RYBÁŘOVÁ
Jaká je Tvá současná služba a církev?

Od svého obrácení v 21 letech jsem členkou Evangelické církve metodistické Maranatha. Jsem součástí staršovstva, podílím se na vedení bohoslužeb, vedení modlitebních setkání, setkávání žen a dalších aktivit našeho společenství. Leží mi na srdci služba mladým lidem a ženám všeho věku.
V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Kam se podívám, tam Ho vidím. Napadá mě verš Matouš 18:20 „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
To nevím, snad to, že ráda pomáhám lidem a záleží mi na nich.
V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
Ve všem! Nepropadám však malomyslnosti, je to cesta dobrodružství, plná pádů ale i vítězství s tím nejlaskavějším průvodcem.
Seminář:
JAK SE VIDÍM V ZRCADLE 


EVELÍ MARKOVÁ
Jaká je Tvá současná služba a církev?

Jsem členem Církve bratrské v Plzni, kde působím jako vedoucí mládeže. V CB se také podílím na tvorbě grafiky a propagace na soc. sítích. Mimo to jsem zapojená jako tanečnice a trenérka v křesťanské skupině Paprsek.
V čem vidíš nejvíc obraz Boha tady na zemi?
Příroda. V tom jak je krásná, složitá a rozmanitá.
Jaká Boží vlastnost se na Tobě nejvíc odráží?
Mini odraz Boží kreativity, empatie, radosti a klidu v sobě mám určitě.
V čem ještě potřebuješ proměnit k Božímu obrazu?
V hodně mooc věcech. Jako první mě ale napadá vytrvalost.
Workshop:
TANEC

Komentáře jsou vypnuty.