Řečníci a účinkující

JAKUB LIMR
Jaká je Tvoje současná služba a církev?
Sloužím jako pastor v Křesťanském společenství Mozaika v Hradci Králové.

V čem vidíš největší potřebu obnovy pro dnešní církev?
Nedávno jsem se vedle pojmu ateismus setkal se slovem apateismus. Mám za to, že infikoval i církev. Potřebujeme větší hlad po Bohu, nově po Něm zahořet.

Jak se Tě Bůh dotýkal během období “lockdownu”?
Na mém osobním vztahu s Bohem se pandemie moc nepodepsala. Uvědomil jsem si, jak mi duchovní dobrozvyky vytvořené před lockdownem pomohly setkávat se s Bohem, ať se děje cokoli. Boží doteky zažívám nejčastěji skrze Bibli a stejně jsem to prožíval i v uplynulých 12 měsících.

V čem chceš začít nanovo?
Mnohem víc chci hledat a ptát se, čím mohu Bohu udělat radost; co po mně chce.

Kázání: Nanovo
Seminář: Hořet nanovo


CHENZA ŠEDA
Jaká je Tvoje současná služba a církev?
V církvi pracuji jako zástupce pastora, to obnáší spoustu věcí, od kázání, přes vedení lidí a týmů, až po službu dětem.

V čem vidíš největší potřebu obnovy pro dnešní církev?
Návrat do služby po době lockdownu, všichni jsme si během tohoto období zvykli na jiný standart a rutiny.

Jak se Tě Bůh dotýkal během období “lockdownu”?
Hodně jsem si uvědomoval, jak jsou důležité vztahy. Dalším tématem byla vyváženost v práci, v církvi a v rodině. 

V čem chceš začít nanovo? 
Povzbuzování lidí v mém okolí, míň se soustředit na to, co lidi dělají, a víc na to, kým jsou – pozornost. 

Seminář: Rozjeď se nanovo

ŠEBESTIÁN SMRČINA
Jaká je Tvoje současná služba a církev?
V současné době jsem pastýřem v sídlištní farnosti na Lochotíně v katolické církvi.

V čem vidíš největší potřebu obnovy pro dnešní církev?
Největší potřebu obnovy pro dnešní církev vidím v obměkčení našich srdcí milostí Ducha Svatého – Ducha Lásky. Abychom skrze vlastní obrácení a očištění pokáním byli schopni vidět a odmítnout, co nás rozděluje a oslabuje a naopak přijmout Jeho dary a jimi sloužit.

Jak se Tě Bůh dotýkal během období “lockdownu”?
Během období „lockdownu“ prožívám více pokoje, radosti z modlitby a jisté “osvobození“ od nepodstatného. Konkrétně doteky Boží vnímám v hlubších osobních setkáních s druhými lidmi, v obnovené intenzitě vnitřní modlitby a v plnějším prožívání vědomí Boží přítomnosti uprostřed dní.

V čem chceš začít nanovo?
Nanovo bych chtěl začít ve všem…

Seminář: S Bohem nanovo
Seminář S BOHEM NANOVO
VENDY LOO
Jaká je Tvoje současná služba a církev?
Mojí největší vášní je práce s lidmi prostřednictvím jejich seberozvoje. V církvi mě baví vést workshopy zaměřené na duševní zdraví a psychickou pohodu a dává mi smysl učit služebníky, jak mohou o druhé v těchto oblastech pečovat.

V čem vidíš největší potřebu obnovy pro dnešní církev?
Vnímám, že jako církev potřebujeme vyjít z komfortní zóny a začít s pokorou propojovat různé sféry tohoto světa. Myslím si, že se od sebe můžeme všichni něco naučit.

Jak se Tě Bůh dotýkal během období “lockdownu”?
Během pandemie se mi opakovaně ukazovala potřeba klidu a odpočinku. Učila jsem se Boha vnímat skrze každodenní maličkosti a vděčnosti, které jsem před pandemií považovala za samozřejmé.

V čem chceš začít nanovo?
Ráda bych si udržela právě to pomalejší tempo, které nám pandemie nastolila.

Seminář: Duše nanovo

Barča Aliza Klečková
KAPELA ALIVE
Naše kapela vznikla ze skupinky kamarádů, sourozenců, kteří se začali scházet s tím, že budou hledat Boha, společně v jejich menším městě. Nejdřív vzniklo společenství a z něj kapela. Naším snem je přinášet novou chválu, naplněnou Boží přítomností, a společně s dalšími lidmi uvolňovat nové autentické písně, plné Boží lásky a radosti, kterými nám Bůh bude přinášet kousky Nebe na Zem.

Jaká je Vaše současná služba a církev?
Jsme z katolické církve a jsme součástí společenství OPH vzniklého v naší farnosti, díky němuž existuje i naše kapela. Proto na prvním místě chceme být “doma” s lidmi, kteří tvoří náš duchovní domov. S nimi se modlit, chválit Boha a neustále hledat Jeho tvář. Zároveň máme ale na srdci neomezovat Boha na žádnou církev, ale modlit se v jednotě jako jedna rodina napříč církvemi, společenstvími i národy. Naším snem je společně autenticky chválit Boha kdekoli, kam nás On zavolá, přinášet zjevení Jeho bezhraničné lásky, díky které pak poneseme lásku dál.

V čem vidíte největší potřebu obnovy pro dnešní církev?
Poslední dobou věc, která námi nejvíce rezonuje je autentická modlitba. Máme dojem, že i když milujeme Boha a chceme Mu sloužit, nejtěžší úkol pro nás často je jen si na Něj udělat čas, jít do komůrky a plýtvat časem pro Boha. Myslet upřímně slova, kterými se modlíme, vést dialog. A teprve na to by podle mě měla navazovat ta potřeba a Ježíšova výzva – jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Učedníci také byli nejprve Jeho přáteli a znali Jeho srdce.

Jak se Vás Bůh dotýkal během období “lockdownu” ?
Nechci mluvit za ostatní, ale já osobně mám dojem, že lockdown nás v mnohém zastavil, v mnohém nám dal prostor tvořit nové věci a tím posunul, ale byl to také mnohokrát čas, kdy Bůh pracoval na našem nitru a i když jsme neprožívali vždy lehké chvíle, spolu jsme se modlili a dávali vše Bohu.

V čem chcete začít nanovo?
Nevím, jestli chceme přímo začít nanovo. Je mnoho věcí, ve kterých stále rosteme a častokrát v různých obdobích přicházejí jakési vlny, kdy jednou je člověk v euforii a nadšení a jindy jde možná více z věrnosti a přesvědčení. Ale vždy to byla a bude cesta, ta úzká, a my potřebujeme především žít se srdcem odevzdanosti a s důvěrou jít a následovat. A možná často člověk vlastně ani nemusí začít nanovo spíš jako zvednout se po každém pádu a na této cestě vytrvale pokračovat.

Komentáře jsou vypnuty.