Kazatelé

Připrav se!

Bolek Taska

Slezská Církev Evangelická A.V.
Bystřice
Věk 32

Mám krásnou manželku Danielu a dvě nádherné děti:
syna Samuele (5let) a malou Danielku (1,5 roku). Bydlíme v Bystřici kousek od našeho sboru.
Jsem v Bystřickém sboru čerstvě, teprve 4 měsíce, takže vše teprve poznávám a hledám Boží záměr pro náš sbor, vidím tady velký potenciál a těším se, co tu má Pán pro nás připravené.
Srdcovka ve službě jsou pro mě učednické skupinky.
Předminulý rok se také otevřela příležitost, o kterou jsem se dlouho modlil – začali jsme spolupracovat s misionáři, kteří slouží v Mongolsku. Navštívili jsme tamní zemi, církev a zapojili se do přípravy táborů. Letos do Mongolska vysíláme jeden manželský pár, který bude pomáhat s rozvojem tamní farmy a opět při přípravě táborů.

Výchozí bod pro mé evangelizační snahy vidím v dobrých přátelských vztazích s nevěřícími lidmi, kde je mým cílem je být blízko Krista, aby to šlo vidět na mém životě i slovech – nejde mi to dobře, ale učím se to.


Připrav se být následovníkem Ježíše Krista!

Ve stejnou chvíli, kdy Ježíš říká: “Já jsem ta cesta, pravda i život.” současně říká: “všichni ti kdo ve mně uvěří, tak budou dělat stejné skutky jako já a ještě větší nad ně.” Pokud se zaměříme na Ježíše, tak nás nic nezastaví v tom co můžeme dělat, pokud tomu věříme. Pojďme se v Kristu spojit a věřit na ještě větší Boží věci!

Sofia Westerberg

Sofie pochází ze Švédska, kde vyrostla ve věřící rodině (s rodiči, starším bratrem a mladší sestrou) v období hnutí víry. Je dítětem misionářů, se kterými jezdila na krátkodobé i dlouhodobé misijní výjezdy, do míst jako jsou Sovětský svaz, Tádžikistán, Ethiopie a další. Od mala věděla, že je povolaná být misionářkou a sdílet evengelium Ježíše Krista slovy a skutky, kamkoliv půjde.

Od té doby studovala 2 roky na biblické škole, cestovala jako misionářka, byla jednou z vedoucích mládeže v místním sboru okolo 8 let. Poslední 2 roky je zaměstnaná v mezinárodním oddělení jejího místního sboru. V současné době žije jako misionářka v Brně, kde pracuje s mládeží ve sboru Slovo života. Její je srdce naplněno povzbuzením pro mladé lidi, které posiluje v jejich víře k Bohu.


Připrav se na druhý příchod!

Zdeněk Šplíchal

Církev bratrská Plzeň

Věk 49 let

Ženatý, čtyři děti


Připrav se a vykroč!

Petr Dombek

Římskokatolická církev – město Plasy

Je mi 28 let. Pocházím z malé obce Bělá (region Hlučínsko – severovýchod ČR). Mám dva sourozence Moniku a Tomáše, z nichž jsem nejmladší. Praxe víry mi byla předána v rodině, což je dáno i silně zakořeněnou církví v oblasti Hlučínska.

Víru jsem vzal vážně až na střední škole. Jsem tudíž konvertita pokřtěný jako dítě :). Od roku 2011 jsem misionář oblát Panny Marie Neposkvrněné. Celou řeholní a studijní formaci jsem absolvoval v Německu a v Itálii. Knězem jsem od června 2017. Žiji v komunitě v Plasích na severním Plzeňsku spolu s dalšími třemi obláty českého, německého a rakouského původu. Společným jazykem je momentálně italština :). Mám na starosti děti a mládež a především uskupení mládeže, které se schází kolem naší komunity v Plasích, tzv. OMIGang.

Komentáře jsou vypnuty.