Kázání

Má život smysl? Když splním všechny povinnosti, tak si mohu dělat, co chci, že ne…? Kdo jsem a proč jsem vůbec na světě?

Řečník: BRIAN SEDGWICK

Řečník: PETR ŠIMMER

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci Kol 3,17
Dělat ve spojení s Bohem – v podřízenosti Bohu
Dělat věci nezávisle na Bohu – samostatně
Jednat proti Bohu – podstata hříchu

Řečník: Bogdan Stępień

Řečník: Petr Petrášek

Komentáře jsou vypnuty.