Ubytování

Ubytování

Pro zájemce je zajištěno ubytování v okolních sborech. Je potřeba mít svůj spacák a karimatku. Cena za ubytování je 40 Kč za noc.

Dívky budou ubytované v Babtistickém sboru Mozaika, Klatovská 28, Plzeň

Chlapci budou ubytováni ve středisku křesťanské pomoci Husova 14, Plzeň

Comments are closed