Semináře

Brzy doplníme další, ale můžete se už teď těšit na tyto řečníky a seminaristy…

Petr PetrášekDSC_0933

Jsem pastorem sborů Cesta života v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Jsem 44 let mladý, 24 let ženatý. V osmnácti letech mě Pán Ježíš zachránil a od té doby se ho učím následovat ve všem. Jako pastor sloužím od roku 1996 a ve službě především usiluji, aby lidé v oblasti jižních Čech prožili záchranu. Velkým břemenem jsou pro mě i mladí lidé v naší zemi.

Semináře: Připrav se na roli muže/ženy | Připrav se na službu Bohu


JuniperDSC_0933

Církev:
Římskokatolická církev – Řád menších bratří svatého Františka (františkáni)
Věk:
13.2 mi bude 53 let(1965)
Rodina:
klasická křesťanská rodina, rodičové již na věčnosti u Pána, mám ještě dvě sestry, mladší o dva a tři roky, vyučen jako malíř pokojů, má rád krásnou hudbu, chvály a duchovní písně, přírodu zvláště hory, rád jezdí na kole, a rád poznává nové lidičky, v současnosti žije v komunitě spolu se dvěma bratry, kteří pracují na vinici Boží s ovečkama, které jim Pán svěřil.
Zájímavosti o službě:
práce s dětmi, mládeži, dospělácké spolčo, senioři, lidé v ldn-ce i v domovech důchodců

Semináře: Připrav se žít s Bohem | Připrav se na smrt


Karel ŘežábekDSC_0933

Karel Řežábek (*1968) je šťastně ženatý, se svou ženou Dášou má 4 děti: Danielu, Petru, Davida a Filipa. Od roku 1992 je pastorem Křesťanského společenství v Plzni. Kromě své služby duchovního se zaměřuje na vedení a motivování lidí k osobnímu a osobnostnímu rozvoji – pořádá kurzy a semináře a věnuje se osobnostnímu a vztahovému koučinku.

Semináře: Připrav se na vztah | Připrav se na manželství


Petr DombekDSC_0933

Církev:
Římskokatolická církev – město Plasy
Věk:
28
Rodina:
Pocházím z malé obce Bělá (region Hlučínsko – severovýchod ČR). Mám dva sourozence Moniku a Tomáše, z nichž jsem nejmladší. Praxe víry mi byla předána v rodině, což je dáno i silně zakořeněnou církví v oblasti Hlučínska.
Zajímavosti o službě:
Víru jsem vzal vážně až na střední škole. Jsem tudíž konvertita pokřtěný jako dítě :). Od roku 2011 jsem misionář oblát Panny Marie Neposkvrněné. Celou řeholní a studijní formaci jsem absolvoval v Německu a v Itálii. Knězem jsem od června 2017. Žiji v komunitě v Plasích na severním Plzeňsku spolu s dalšími třemi obláty českého, německého a rakouského původu. Společným jazykem je momentálně italština :). Mám na starosti děti a mládež a především uskupení mládeže, které se schází kolem naší komunity v Plasích, tzv. OMIGang.

Seminář: Připrav se na nepochopení

Seminář, který má za cíl podkopat pokojné prožívání naší víry. Nepochopení není něčím, co je nutné eliminovat. S nepochopením je třeba počítat a je možné se z něj i radovat. Kristův učedník je pro svět kolem neuchopitelný a tudíž i nepochopitelný. Provokace je naším životním stylem. Přijď, jestli si troufáš vzít život s Bohem vážně a to i s křížem, který k tomu patří. Rady na duchovní život s kompromisy zde nečekej.


Bolek Taska

Slezská Církev Evangelická A.V.
Bystřice
Věk 32

Mám krásnou manželku Danielu a dvě nádherné děti:
syna Samuele (5let) a malou Danielku (1,5 roku). Bydlíme v Bystřici kousek od našeho sboru.
Jsem v Bystřickém sboru čerstvě, teprve 4 měsíce, takže vše teprve poznávám a hledám Boží záměr pro náš sbor, vidím tady velký potenciál a těším se, co tu má Pán pro nás připravené.
Srdcovka ve službě jsou pro mě učednické skupinky.
Předminulý rok se také otevřela příležitost, o kterou jsem se dlouho modlil – začali jsme spolupracovat s misionáři, kteří slouží v Mongolsku. Navštívili jsme tamní zemi, církev a zapojili se do přípravy táborů. Letos do Mongolska vysíláme jeden manželský pár, který bude pomáhat s rozvojem tamní farmy a opět při přípravě táborů.

Výchozí bod pro mé evangelizační snahy vidím v dobrých přátelských vztazích s nevěřícími lidmi, kde je mým cílem je být blízko Krista, aby to šlo vidět na mém životě i slovech – nejde mi to dobře, ale učím se to.

Semináře: Připrav se na světský svět | Připrav se jít proti proudu


Brian Sedgwick

Semináře: Připrav své srdce na naplnění Bohem | Připrav se zvěstovat evangelium


Standa Šec

Věk: 34let

Jsem ženatý skoro 9let a jsem otec 3 synů (Daniel 6let, Jakub 4 roky, Ondřej 6 měsíců)

Jsem radní, člen představenstva dopravních podniků, předseda KDU-ČSL Plzeň  a programátor na volné noze.

Seminář: Připrav se na pokušení


Daniel Kunášek

KS Kutná Hora

21 let

Mám 2 starší bratry. V červnu 2018 se budu ženit a stěhovat do Plzně.

Velmi rád sportuju (Florbal, běh a Triatlon) a rád si hraju s mýdlovými bublinami :). Vedu mládež v Kutné Hoře a jsem jeden z vedoucích organizace Nová Generace, která se zaměřuje na službu studentů a misii na školách.

Seminář: Připrav se na pochopení Nového Zákona

Na semináři poznáš dobový kontext. Co Ježíš říkal, kudy chodil, koho potkával a jak se choval. Vydáme se na výlet do Izraele před dvěma tisíci lety. Dozvíš se jaká asi panovala nálada, dobové pozadí evangelií, geografii, politickou a náboženskou situaci a ne úplně srozumitelné výrazy jako: farizeus, saducej, celník, Samaří, chrám apod


Pavla Jarošová

Minulý rok oslavila 50 let svého života. Bůh jí požehnal skvělým manželem Milanem, 3 dětma a 3 vnoučatama. Pracuje jako vychovatelka v družině v Prachaticích a její srdce hoří pro službu mladým lidem a dětem. Je členem církve Cesta života.

Seminář: Připrav se nelenit


Komentáře jsou vypnuty.